God Jul och Gott nytt År!

christmas presents in lights in evening festive room on background of christmas tree in warm illumination on eve. space for text. modern craft gifts. merry christmas and happy new year

Regelrådet har sista möte för året den 19 december.

Första mötet år 2019  är den 16 januari.

God Jul och Gott nytt År till er alla!

Förslag om Tillstånd till offentlig danstillställning

People dancing at the music party

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen i promemorian Tillstånd till offentlig danstillställning (Ds 2018:20) och bedömt att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven. I promemorian föreslås att dagens absoluta tillståndskrav för danstillställningar ersätts med en riskbaserad bedömning av om tillstånd behövs. I bedömningen kommer faktorer som besöksantal och alkoholservering vägas in.

Här finns yttrande och förslag

Alla nyheter