Granskningen i siffror

Under år 2017 har Regelrådet behandlat 355 ärenden. 134 av dessa ledde till yttranden(motsvarande en andel på 38 procent) och 221 ledde till kanslisvar (motsvarande en andel på 62 procent).
Därutöver inkom nio konsekvensutredningar upprättade på EU-nivå, sju av dessa ledde till yttranden av Regelrådet och två ledde till kanslisvar. Det är möjligt att jämföra resultat mellan olika regelgivare.

Yttranden

Resultat per aspekt

Översikt

Regelgivare