Pernilla Lundqvist

(f. 1980) ekon dr.

Pernilla Lundqvist är partner och redovisningsspecialist på EY och har disputerat vid Handelshögskolan i Göteborg. Hennes forskning inriktar sig på reglering inom extern redovisning. Hon är även författare till böcker på samma område. Pernilla är ordförande i FARs policygrupp för redovisning, ekonomisk expert i Hovrätten för västra Sverige och har medverkat som expert i en statlig utredning, Redovisningsutredningen, vars uppdrag bland annat var att förenkla redovisningsreglerna. Pernilla jobbar även med undervisning för praktiker samt undervisning och forskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inom extern redovisning och reglering.