Sammanträdesdagar

Hösttermin 2017

23 aug 9-12.30

5 september 9-12:30 (tisdag)

20 september 9-12:30

2 oktober 9-12.30

18 oktober 9-12:30

1 november 9-12:30

8 november 9-12:30

22 november 9-12:30

6 december 10-13:30 (observera tid)

20 december 9-12:30