Sammanträdesdagar

Vår och hösttermin 2018

Om inget annat anges är mötestiden onsdagar kl. 9-12.30.

17 och 31 januari

14 och 28 februari

14 och 28 mars

11 och 25 april

9 och 23 maj

7 (torsdag) och 20 juni

22 augusti

5 och 19 september

3, 17 och 31 oktober

14 och 28 november

12 och 19 december