Sammanträdesdagar

Hösttermin 2018

Om inget annat anges är mötestiden onsdagar kl. 9-12.30.

14 och 28 november

12 och 19 december

Vårterminen 2019

16 och 30 januari.

13 och 27 februari.

13 och 27 mars.

10 och 24 april.

8 och 22 maj.

5, 19 och 26 juni.

Höstterminen 2019

21 augusti.

4 och 18 september.

2, 16 och 23 oktober.

6 och 20 november.

4 och 18 december.