Sammanträdesdagar

Vårtermin 2017

14 juni kl. 9-12.30

27 juni kl. 9-12.30 (tisdag)

Hösttermin 2017

23 augusti 9-12:30

5 september 9-12:30 (tisdag)

20 september 9-12:30

4 oktober 10-13:30 (observera tid)

18 oktober 9-12:30

1 november 9-12:30

8 november 9-12:30

22 november 9-12:30

6 december 10-13:30 (observera tid)

20 december 9-12:30