Trevlig sommar!

Regelrådet har haft sitt sista sammanträde för vårterminen och höstens första sammanträde är den 23 augusti.

Kansliet är bemannat hela sommaren så tveka inte att kontakta oss via mail till regelradet@regelradet.se , vi återkopplar till er så snart som möjligt.

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Closeup of woman with shopping cart.

Remissen innehåller förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation. Det föreslås att en anmälningsplikt för livsmedelsföretag införs för livsmedel märkta med uppgifter om att de är fria från vissa allergener. Anmälan ska göras till Livsmedelsverket som vidarebefordrar anmälan till berörd kontrollmyndighet.

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring om livsmedelsinformation (pdf 135 KB)

Alla nyheter