Kontakt

Välkommen att kontakta oss:

E-post: regelradet@regelradet.se                Telefonnummer vxl: 08-681 91 00

Christian Pousette, verksamhetsledare

christian.pousette@tillvaxtverket.se      08-6816590

Ingrid Sundin, administratör

ingrid.sundin@tillvaxtverket.se              08-6816528

Anne Lindström, administratör

anne.lindstrom@tillvaxtverket.se          08-6816576

Annika LeBlanc, föredragande

annika.leblanc@tillvaxtverket.se            08-6816589

Per Högström, föredragande

per.hogstrom@tillvaxtverket.se             08-6816615

Katarina Porko, föredragande

katarina.porko@tillvaxtverket.se          08-6819155

Gustaf Molander, föredragande

gustaf.molander@tillvaxtverket.se      08-6816605

Elina Uebel, föredragande                     08-6819188

elina.uebel@tillvaxtverket.se

 

Katarina Garinder, föredragande        Tjänstledig