Sammanträdesdagar

Vårtermin 2017

17 maj kl. 9-12.30

30 maj kl. 9-12.30 (tisdag)

14 juni kl. 9-12.30

27 juni kl. 9-12.30 (tisdag)

23 augusti kl. 9-12.30