Regelrådets sammanträden

Våren 2017

18 januari kl. 9-12.30

2 februari kl. 9-12.30 (torsdag)

15 februari kl. 9-12.30

1 mars kl. 9-12.30

15 mars kl. 9-12.30

29 mars kl. 9-12.30

5 april kl. 9-12.30

19 april kl. 9-12.30

3 maj kl. 9-12.30

17 maj kl. 9-12.30

30 maj kl. 9-12.30 (tisdag)

14 juni kl. 9-12.30

27 juni kl. 9-12.30 (tisdag)

23 augusti kl. 9-12.30