EU-kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2016/02144/KO, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)

Taggar:

konsumentsskydd