Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning, KOM(2016) 686

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning, KOM(2016) 686

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)