Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet

Rubricerade ärende, diarienummer 1075-2016, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 529 KB)