Skatteverkets förslag till föreskrifter om vissa generella undantag från skyldigheten att använda kassaregister

Rubricerade ärende, ert diarienummer 202 423838-18/111 och 202 441778-18/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (PDF 831 KB)

Taggar:

Kassaregister