Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om ny kursplan i svenska som andraspråk samt förslag till nationella delkurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I remissen föreslås en ny nationell kursplan för kursen svenska som andraspråk samt införandet av nationella delkurser för de kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som omfattar mer än 200 verksamhetspoäng

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 2 MB)

Taggar:

vuxenutbildning