2016-04-14

Finansdepartementet

Departmentspromemoria: Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission