2016-11-23

Utbildningsdepartementet

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (promemoria)