2016-09-06

Justitiedepartementet

Ersättning vid expropriation av bostäder (Ds 2016:16)