2016-06-08

Justitiedepartementet

EU:s reviderade insolvensförordning m.m. (SOU 2016:17