2017-04-05

Finansdepartementet

Finansdepartementets promemoria Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen