2016-06-22

Näringsdepartementet

Framställan om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), yrkestrafikförordningen (2012:237) och förordningen (2001:651) om vägtrafikregister