2016-03-30

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet