2016-11-23

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område