2016-11-09

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrifter om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten