2016-12-21

Lantmäteriet

Lantmäteriets promemoria Ändring av Inskrivningsförordningen (2000:309)