2017-02-15

Finansdepartementet

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg (promemoria)