2017-02-15

Näringsdepartementet

Näringsdepartementets förslag till ändringar i fiskelagen (1993:787)