2017-03-01

Konkurrensverket

Näringsdepartementets promemoria Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)