2016-08-24

Polismyndigheten

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet