2017-04-19

Finansdepartementet

Promemoria Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall