Skolverket

Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav i grundskolan och specialskolan (läsförståelse i årskurs 1)