2016-11-09

Skolverket

Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet