2016-12-07

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyråns föreskrifter om undersökningen Industrins varuproduktion