Stöd i arbetet med konsekvensutredningar

Tillväxtverket har ansvaret för att stödja och utbilda regelgivare i arbetet med konsekvensutredningar. Dit kan du som regelgivare vända dig för att få råd och stöd i ditt arbete med enskilda konsekvensutredningar, oavsett om du arbetar på myndighet, i en kommitté eller i Regeringskansliet.

Stöd med konsekvensutredningar

För dig som arbetar i en kommitté anordnar Kommittéservice utbildningar i konsekvensutredning flera gånger per termin.