Anna-Lena Bohm

(f. 1957) entreprenör

Anna-Lena Bohm har en bakgrund som egenföretagare inom Service sektorn. Under åren 2012-2019 var Anna-Lena Vice Ordf i Svenskt Näringsliv samt Ordförande för SME, (Small and Medium sized Enterprises), kommittén. Hon var även Vice Ordf i Business Europes Entrepreneurship and SME Committee unde åren 2015-2017 för att sedan övergå till Ordförande för kommittén under juli 2017- juni 2021.