Marie-Louise Strömgren

(f. 1949) Socionom, förvaltningslinjen Stockholm

Marie-Louise Strömgren har varit anställd på SACO (1978-2011). Senast som utredare med särskilt ansvar för sakområdena socialförsäkringar resp arbetstider och har även arbetat med arbetsrättsfrågor. Hon har deltagit i ett antal statliga utredningar inom dessa områden. Dessförinnan har Strömgren arbetat som förhandlare på SACO om löner, allmänna villkor och arbetstider. Hon har också ansvarat för förhandlingar om omställningsavtal för den kommunala resp statliga sektorn och varit ledamot i Trygghetsstiftelsens styrelse (1990-2011). Samt varit ledamot i Arbetsdomstolen, nu senast åren 2010-2016.