Åtgärder för att minska EU-byråkratin

Cut red tapeBrittiska affärsmän vill sätta stopp för den ändlösa ström av betungande EU-regler som hämmar europeiska bolag. I en färsk rapport föreslår de 30 åtgärder som kan minska byråkratin och spara flera miljarder för företagen. Rapporten är beställd av premiärminister David Cameron, som har drivit frågan på det senaste toppmötet i Bryssel. Det handlar dels om breda principförslag som att införa  ett ”sunt-förnuft-filter” som all ny lagstiftning ska passera och som ska  säkerställa att inga nya regler medför ökade administrativa bördor eller  kostnader för företag. Man vill också att de allra minsta företagen ska  undantas från regler i så stor utsträckning som möjligt. Mer detaljerade  åtgärder handlar om att snabbt få på plats avgiftstak för bankkort och  mobila betalningar samt mer harmoniserade internetavgifter. Läs rapporten här.