Eko-ägg kräver eko-höns

Regelrådet godkänner Jordbruksverkets konsekvensutredning, trots brister i redovisningen av exempelvis företagens storlek och kostnadspåverkan.EU kräver ekologiska unghöns för att värphöns och ägg ska vara ekologiska. Föreskriftsförslaget möjliggör för äggproducenter att fortsätta sin verksamhet, då nationella regler krävs för att få tillämpa EU:s övergångsbestämmelser till 2025. Om förslaget uteblir tvingas svenska producenter tillämpa EU-förordningen redan från 2021.

Läs hela yttrandet om ekologisk produktion här