Förebyggande arbete och granskning viktigt för att åstadkomma en förändring

Vad kan vi göra för att åstadkomma en förändring? Vad behövs för att arbetet med regelförenklingar för företag verkligen ska få ett genomslag i företagens vardag? Läs Christina Fors, kanslichef på Regelrådet, inlägg på Regelbloggen.