Ny lag om öppna data

Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till Öppna data-utredningens betänkande Innovation genom information (SOU 2020:55) och funnit att den inte uppfyller kraven i konsekvensutredningsförordningen.

Lagen ska genomföra EU-direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna datadirektivet), som syftar till att stärka EU:s konkurrenskraft genom att öka datamängden och gränsöverskridande innovation som bygger på digital information.

Läs hela yttrandet här