Konferens om bättre regelgivning i Europaparlamentet

Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist medverkade den 3 juni i ett större seminarium i Europaparlamentet arrangerat av Eurochambres “Lightening the load: National experiences and best practices for a new EU better law-making agreement”. Vid seminariet som samlade ca 100 deltagare presenterades och diskuterades kommissionens regelförbättringspaket och vad som är viktigt i det fortsatta arbetet med att åstadkomma bättre regelgivning inom EU. I diskussionen, som framförallt hade fokus på KOM:s förslag till ett interinstitutionellt avtal om regelförbättring mellan kommissionen,rådet och parlamentet samt frågan om oberoende granskning av konsekvensutredningar, medverkade representanter från KOM, olika politiska grupper i parlamentet, tjänsteman från generalsekretariatet till Europeiska unionens råd samt Eurochambres ordförande. Pernilla Lundqvist och hennes ordförandekollegor i Regelrådets motsvarigheter i RegWatch Europe bidrog med sina nationella erfarenheter av arbete med oberoende granskning.