Kostnader för företag kan undvikas med ett bättre genomförande av EU-lagstiftning

Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Regelrådet har överlämnat en gemensam rapport till regeringen, Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning.

Regelkrångel hindrar företagsamhet och tillväxt. Hälften av de regler som berör företag kommer från EU. Vid genomförande av EU-lagstiftning händer det att medlemsstater väljer att göra mer på nationell nivå än vad som krävs. Det kallas generellt för ”gold-plating” eftersom medlemsstaterna ”förgyller” lagstiftning genom att lägga till regelkrav. Enligt EU-kommissionen beror hela 32 procent av företagens administrativa kostnader för att följa EU-reglerna på s.k. ”gold-plating” och ineffektivt genomförande av regler i EU-länderna. Detta är kostnader som kan undvikas.

Problemet är att det är oklart vad som egentligen avses med ”gold-plating”. En del lägger in mer i begreppet, andra mindre. Om gold-plating används och tolkas på ett för snävt sätt finns risk för att åtgärder som kan medföra onödigt regelkrångel, extra kostnader och försämrade konkurrensmöjligheter för företagen införs utan att de analyserats och diskuterats. I rapporten presenteras flera förslag till hur Sverige kan bli bättre på att genomföra EU-lagstiftning. Detta innebär givetvis inte något förbud men valet av gold-plating måste tydligt motiveras och effekterna beskrivas. Först då kan en saklig debatt föras om vilka regelkostnader för företag som verkligen är motiverade och nödvändiga.

Här kan du ladda ner rapporten

Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning

Ladda ner pressmeddelandet här

Pressmeddelande