Lättnader inom EU-lagstiftning

Det finns i dag ca 20.800 små och medelstora företag (SME) inom EU. Dessa företag svarar för 85% av alla nya jobb i Europa, förfogar över 2/3 av arbetskraften inom EU och bidrar i hög grad till innovation och tillväxt. Enligt principen ”tänk småskaligt först” har Kommissionen satt små företag i centrum när det gäller arbetet för effektivare reglering. De 10 mest betungande författningarna inom EU-lagstiftningen har identifierats och Kommissionen vill förenkla vardagen för de små och medelstora företagen genom att lätta på dessa lagar. Läs listan här.