Nytt förslag om mediestöd

Regelrådet har yttrat sig över remissen till förslaget om mediestöd från Myndigheten för press radio och tv. Förslaget omfattas av två former av stöd. Det ena avser stöd till lokal journalistik i områden som har svag journalistisk bevakning och det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetsmedier.

Här finns yttrande och förslag