OECD-konferens och workshop om ”Regulatory Reform”

Näringsdepartementet och Tillväxtverket har tillsammans med OECD stått värdar för 5th Expert workshop on “Assessing Progress in the Implementation of the 2012 OECD Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance” I Stockholm. Regelrådet deltog i konferensen och kanslichef Christina Fors deltog även som kommentator i seminariet som behandlade princip 4 om konsekvensutredningar.

I mars 2012 antog OECD:s högsta beslutande organ, rådet, en ny rekommendation om regleringspolitik och styrning, Recommendation on Regulatory Policy & Governance. Sverige har aktivt deltagit i arbetet med att ta fram rekommendationen och den är viktig för det fortsatta förenklingsarbetet. Rekommendationerna i sin helhet hittar du här (pdf).