Rapport administrativa kostnader 2010-2012

Tillväxtverket har redovisat uppdraget som innebar att göra en slutlig uppdatering av företagens administrativa kostnader för perioden 2010-2012. Resultatet efter uppdateringen visar en minskning av de administrativa kostnaderna för hela perioden 2006-2012 med 6,8 miljarder kr eller 7 %. För perioden 2010-2012 blev minskningen 3,9 miljarder kr eller 4 %. Efter uppdateringen 2010-2012 uppgår de sammanlagda administrativa kostnaderna till 89,8 miljarder kr. Siffran för nollbasen 2006 var 96,5 miljarder kr. Läs rapporten ”Utvecklingen av företagens administrativa kostnader 2010-2012”.