Regelrådet deltar i konferens i Europaparlamentet

Den 3 juni kommer Regelrådet genom sin ordförande Pernilla Lundqvist tillsammans med övriga råd i RegWatchEurope att delta i Eurochambres konferens ”Lightening the load: National experiences and best practices for a new EU better law-making agreement” som hålls i Europaparlamentet i Bryssel. Vid konferensen kommer det att lyftas fram erfarenheter och tillvägagångssätt från de olika nationella granskningsorganen som kan vara intressanta på EU-nivå. Därutöver kommer ledamöter från Europaparlamentet och representanter från EU-kommissionen och Rådet att delta med inspel i vad som ska utvecklas till en debatt med fokus på hur The Interinstitutional Agreement on Better Law-making, som är under omförhandling, kan utformas.

För att läsa mer om konferensen samt om anmälan, se här.