Regelrådet får koreanskt besök

Idag besöktes Regelrådets kansli av The Korean Legislation Research Institute (KLRI). KLRI är ett statsfinansierat forskningsinstitut som bedriver forskning i syfte att förbättra den koreanska lagstiftningen. Forskningen utförs dels genom studier av lagstiftningsprocesser i länder runt om i världen. Kansliets chef Christina Fors och kommittésekreterare Gustaf Molander tog emot de koreanska besökarna och gav en presentation om Regelrådet och dess verksamhet.Image1