Regelrådet får nya spelregler

Den 25 augusti 2011 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv som ger Regelrådet utökade ansvarsområden och större möjligheter att komma in tidigare i lagstiftningsprocessen. Exempelvis kommer Regelrådet nu att öka sin stödjande och rådgivande funktion när det gäller arbetet med konsekvensutredningar. Regelrådet kommer också att bistå regeringen med granskningen av konsekvensanalyser som tagits fram inom EU.

Regelrådets nya tilläggsdirektiv