Regelrådets årsrapport 2018

Regelrådet har lämnat sin årsrapport för 2018 till Näringsdepartementet. I rapporten framgår att resultatet för konsekvensutredningarnas kvalitet varierar mycket. Resultatet.

Regelrådet har lämnat sin årsrapport för 2018 till Näringsdepartementet. I rapporten framgår att resultatet för konsekvensutredningarnas kvalitet varierar mycket. Resultatet för 2018 visar på en marginell försämring i jämförelse med 2017.

Regelrådets årsrapport 2018 (pdf 1 MB)

Årsrapport 2018 tillgänglighetsanpassad (pdf 1 MB)