Regelrådets årsrapport 2019

Regelrådet har lämnat sin årsrapport för 2019 till Näringsdepartementet. 

Regelrådets årsrapport 2019 (pdf 1 MB)