Regelrådets årsrapport 2019

Regelrådet har lämnat sin årsrapport för 2019 till Näringsdepartementet.  Årsrapport 2019 (pdf 1 MB)

Regelrådet har lämnat sin årsrapport för 2019 till Näringsdepartementet. 

Årsrapport 2019 (pdf 1 MB)