Regelrådets årsrapport 2020

När Regelrådet summerar verksamhetsåret 2020 framgår det att det har skett en försämring avseende konsekvensutredningarnas kvalitet totalt sett. I rapporten finns, utöver regelgivares statistik, en beskrivning av hur Regelrådet ställde om sin verksamhet på grund av coronapandemin, liksom Regelrådets rekommendationer för arbetet framåt.

Regelradets årsrapport 2020