Regelrådets slutrapport/årsrapport 2009-2014

Regelrådet har överlämnat sin slutrapport till näringsminister Mikael Damberg. Efter sex års verksamhet som en statlig kommitté konstaterar Regelrådet att utvecklingen.

Regelrådet har överlämnat sin slutrapport till näringsminister Mikael Damberg. Överlämning Slutrapport 2015Efter sex års verksamhet som en statlig kommitté konstaterar Regelrådet att utvecklingen inte har gått i önskvärd riktning. I endast 39 procent av förslagen till nya eller ändrade regler har konsekvenserna för företag utretts i tillräcklig omfattning. Därmed riskeras att reglers negativa effekter för företag underskattas och att företagens kostnader blir onödigt höga. Trots insatser i form av Regelrådets yttranden, årliga rapporter till regeringen, utbildningar och stöd till regelgivare samt andra kommunikationsinsatser har Regelrådet inte kunnat se ett förbättrat resultat. Krafttag krävs för att ändra utvecklingen. I slutrapporten lämnar Regelrådet ett antalrekommendationer till regeringen på hur detta kan åstadkommas. Rådet presenterar också statistik över departements och myndigheters resultat avseende konsekvensutredningar.

Regelrådets slutrapport 2009-2014 (pdf 1 MB)

Debattartikel Di – Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag.