Regelrådets slutrapport/årsrapport 2009-2014

Regelrådet har överlämnat sin slutrapport till näringsminister Mikael Damberg. Överlämning Slutrapport 2015Efter sex års verksamhet som en statlig kommitté konstaterar Regelrådet att utvecklingen inte har gått i önskvärd riktning. I endast 39 procent av förslagen till nya eller ändrade regler har konsekvenserna för företag utretts i tillräcklig omfattning. Därmed riskeras att reglers negativa effekter för företag underskattas och att företagens kostnader blir onödigt höga. Trots insatser i form av Regelrådets yttranden, årliga rapporter till regeringen, utbildningar och stöd till regelgivare samt andra kommunikationsinsatser har Regelrådet inte kunnat se ett förbättrat resultat. Krafttag krävs för att ändra utvecklingen. I slutrapporten lämnar Regelrådet ett antalrekommendationer till regeringen på hur detta kan åstadkommas. Rådet presenterar också statistik över departements och myndigheters resultat avseende konsekvensutredningar.

Regelrådets slutrapport 2009-2014

Debattartikel Di – Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag.